Sunday, August 20, 2006

This angel has flown

Lolo Nardo
August 20, 1916 - August 16, 2006

Happy Birthday Lolo!

Bantayan niyo po kami lagi. Sana'y masaya na kayo sa piling ng Diyos.

No comments: